Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Co powinien zawierać regulamin publicznego placu zabaw?

2023-08-07
Co powinien zawierać regulamin publicznego placu zabaw?

Place zabaw na osiedlach, w parkach i innych miejscach publicznych są dedykowane dla dzieci. Mały człowiek powinien mieć zapewnione na nich odpowiednie warunki do bezpiecznej zabawy. Aby plac zabaw został dopuszczony do użytku, musi spełnić odpowiednie normy, w tym normy PN-EN 1177 dotyczącej nawierzchni oraz PN-EN 1176 określającej wymagania dla urządzeń znajdujących na wytyczonym terenie. Oznacza to, że sprzęty wykorzystywane na placu zabaw powinny być odpowiednio atestowane, a co za tym idzie  bezpieczne dla najmłodszych. Jednym z kluczowych wymogów jest także przejrzysty regulamin placu zabaw. 

Czy regulamin placu zabaw jest obowiązkowy?

Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie budowlanym, art. 61 pkt 1, zarządca lub właściciel obiektu budowlanego, w tym również publicznego placu zabaw, ma obowiązek zapewnić jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto zobowiązany jest do utrzymania obiektu w należytym porządku i dbania o jego stan techniczny. W praktyce oznacza to, że zarządca placu zabaw jest odpowiedzialny za regularne przeglądy i kontrolę całego terenu oraz urządzeń, z naciskiem na zachowanie ich bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że regulamin placu zabaw odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu zarządcy spełnienia tych obowiązków, wynikających z Ustawy. Regulamin ten powinien uwzględniać zasady korzystania z placu zabaw oraz szczegółowo określać, co jest dozwolone i co jest zabronione na jego terenie. Stanowi on nieodzowny element każdego placu zabaw i jego obecność jest warunkiem koniecznym do zezwolenia na jego użytkowanie przez publiczność.

Informacje, które powinny znaleźć się w regulaminie placu zabaw

Regulamin placu zabaw to istotna tablica informacyjna, która musi być umieszczona w widocznym i dostępnym dla wszystkich miejscu. Treści na tablicy powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich, którzy odwiedzają plac zabaw i jego otoczenie. Przeważnie umieszcza się ją przy wejściu na teren placu zabaw. Istnieje możliwość zakupienia gotowej tablicy z regulaminem lub zamówienia spersonalizowanej, dostosowanej do konkretnych potrzeb i charakteru placu zabaw.

Tablica regulaminu placu zabaw ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i zrozumienia zasad korzystania z tego miejsca przez wszystkich jego użytkowników. W regulaminie placu zabaw niezwykle istotne jest zawarcie następujących informacji.

  • Przedział wiekowego, w jakim dzieci mogą z niego korzystać.
  • Godziny, w których można korzystać z placu zabaw.
  • Opis prawidłowego korzystania z urządzeń – takich jak huśtawki czy zjeżdżalnie.
  • Informacja o zakazie spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych na terenie placu zabaw.
  • Numery alarmowe i kontakt do właściciela lub zarządcy placu zabaw.

Znaki bezpieczeństwa na placu zabaw 

Na placu zabaw obowiązują, a przynajmniej obowiązywać powinny, pewne zasady. Nie ma konkretnych norm, które wskazują bezpośrednio na dozwolone i zabronione zachowania w tym miejscu. Warto więc pamiętać o tabliczkach i znakach uzupełniających, które wprowadzą na placu zabaw pewne zasady i porządek. Niektóre zakazy i nakazy wynikają z dobrych praktyk, ale nie każdy o nich pamięta i się do nich stosuje. Dobrze jest wyraźnie podać informację dotyczącą wieku przeznaczenia placu zabaw dla dzieci, nawet jeśli została ona uwzględniona w regulaminie.

Dobrze jest pomyśleć także o najmłodszych, aby przekaz był zrozumiały również dla nich. Świetnie w tym celu sprawdzą się infografiki. Na placu zabaw warto umieścić znaki informacyjne, które zapewnią większą przejrzystość zasad. Na przykład w kwestiach dotyczących wieku najmłodszych, godzin użytkowania placu zabaw czy kwestii związanych z wprowadzaniem zwierząt.

Treść regulaminu korzystania z placu zabaw nie została unormowana prawnie, może być więc dowolna, zgodna z ustalonymi zasadami w tym miejscu. Jest to jednak ważny element wyposażenia placu zabaw, który przyczynia się do bezpieczeństwa dzieci i uczy je stosowania się do ogólnoobowiązujących reguł.

pixel